Accessibility Tools

Bernat Buzzi, clarinet i Pau Hernández, piano

cambra
AteneuBarcelones
  10/03/2023 19:00

  Ateneu Barcelonès

Carnicer, Homs, Gerhard, Mestres Quadreny, Guinjoan, Brotons i Ginovart
Fantasia | Ramon Carnicer (1789-1855)
Dues invencions | Joaquim Homs (1906-2003)
Sonata | Robert Gerhard (1896-1970)
Vol d’ocell davant del sol, per a clarinet sol | Josep Maria Mestres Quadreny (1929-2021)
Fantasia | Joan Guinjoan (1931-2019)
Sonata per a clarinet i piano op. 46 | Salvador Brotons (1959*)
Fantasia sobre Goyescas | Albert Guinovart (1962*)

 

 

Totes les dates


  • 10/03/2023 19:00