Accessibility Tools

Missa solemnis de Beethoven

oratori
JordiSavall_AntoniBofill
  18/05/2023 19:00

  L'Auditori de Barcelona

Le Concert des Nations i La Capella Nacional de Catalunya

L. V. Beethoven: Missa solemnis en Re, op.123 (1819-1823) 75′


Le Concert des Nations
La Capella Nacional de Catalunya
Rachel Redmond, soprano
Olivia Vermeulen, alto
Martin Platz, tenor
Manuel Walser, baríton
Jordi Savall, direcció

 

 

Totes les dates


  • 18/05/2023 19:00